neurodynamic techniques

 

Neurodynamic TechniquesΚινητοποίηση νευρικού ιστού είναι μία προσέγγιση για τη σωματική θεραπεία του πόνου. Η μέθοδος βασίζεται στον επηρεασμό της φυσιολογίας του πόνου, μέσω μηχανικής επεξεργασίας των νευρικών ιστών και των υπολοίπων δομών γύρω από το νευρικό σύστημα.

Το μυοσκελετικό σύστημα παρουσιάζει μηχανική διασύνδεση με το νευρικό σύστημα. Η κίνηση προκαλεί ανομοιόμορφες τάσεις στους νευρικούς ιστούς ανάλογα με την τοπική ανατομική, τα μηχανικά χαρακτηριστικά και το είδος της κίνησης του σώματος. Ενεργοποιούνται μία σειρά από μηχανικές και φυσιολογικές αποκρίσεις στο νευρικό ιστό.

nt1

Ο νευρικός ιστός λοιπόν αποτελεί στοιχείο του οργανισμού, που μαζί το μυϊκό ιστό και τις αρθρώσεις καθορίζουν την ελευθερία στη κίνηση. Ένα μπλοκ σε περιφερικό νεύρο, μία αυξημένη τάση, θα επιφέρει πόνο και περιορισμό της κίνησης.

nt2

Οι νευροδυναμικές τεχνικές αποτελούν καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης του πόνου. Ο φυσικοθεραπευτής μέσω των τεχνικών αξιολογεί – κινητοποιεί – θεραπεύει – διδάσκει τον ασθενή. Ο ασθενής μαθαίνει να αυτοκινητοποιεί τη δομή που πάσχει και ποιες ασκήσεις πρέπει να κάνει.

nt3

Οι τεχνικές νευροδυναμικής κινητοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν σε παθήσεις όπως:

– Ισχιαλγία
– Μηραλγία
– Αυχενοωμοβραχιόνιο σύνδρομο
– Tennis elbow
– Golf elbow
– Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
– Αυχεναλγία
– Ωμαλγία
– Σύνδρομο διαμερίσματος